İŞTE BOLU'DA 11 MADDELİK YENİ KARARLARIN TAMAMI

05/04/2020
05
NİS
2020

Bolu İl Umumi Hıfzıssıhha Meclisinin bugüne kadar alınan tedbirlere ilave olarak yeni tedbirleri;

1. İl ve ilçelerimizde 01.01.2000 tarihinden sonra doğmuş olanların sokağa çıkmalarının
03.04.2020 tarihi saat 24:00’den itibaren geçici olarak yasaklanmasına, 65 yaş ile üstü
ve kronik rahatsızlığı olan vatandaşlarımızın da dışarı çıkış yasaklarının uygulamasının
devam edilmesine, 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça
dışarı çıkmamaları ve evlerinde kalmalarının tavsiye edilmesine, bu hususun
uygulanması için gerekli duyuruların ilgili kurumlarca mesajlar vasıtasıyla
sürdürülmesine, 15-20 yaş arası olan ve yasağı ihlal eden kişilere 5326 sayılı Kabahatler
Kanunu’nun 32. maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, 15 yaşından
küçük olanların yasak kapsamında sorumluluğu ebeveynleri veya vasilerinde bulunduğundan yasağı ihlal eden yaş grubundaki kişilerin ebeveynlerine veya vasilerine
Kabahatler Kanunu 32. Maddesine göre idari yaptırım kararı uygulanmasına, ayrıca 15
yaşından küçük olan şahsın ailesine teslim edilmesine, teslim edilinceye kadar kolluk
kuvvetlerince muhafaza altında tutulmasına, teslim edilecek ailesi veya vasisi yok ise
veya tüm çabalara rağmen ulaşılamamışsa Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl
Müdürlüğü görevlilerine teslim edilmesine,

2. 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’den itibaren 15 gün süreyle, şehir içi ve ilçeler
arası hareketliliğin en aza indirilmesi için; Bolu genelinde köyler arası, ilçeler arası, ililçeler-köyler arası gidiş gelişlerin durdurulmasına ve her vatandaşımızın yerleşim
yerlerinde kalmasına, istisnai durum olarak; çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici,
çalışan ya da işyeri sahiplerinin ilçeler arasındaki giriş/çıkışları; bu durumu ispatlayan
(yerleşim yeri/ikamet belgesi, SGK kayıt belgesi vs.) belgelerini ibraz etmek şartı ile,
başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanların; görevli olduklarına dair belge veya kimlikle geliş/gidiş
yapabilmesine, yukarıda sayılanlar dışında yer almakla birlikte, il dışı çıkışlar için diğer
illerde Valiler başkanlığında ilgili meslek kuruluşları (ticaret ve/veya sanayi, esnaf ve
ziraat odaları vb.) temsilcilerinin de katılımıyla toplanan “İl Pandemi Kurulları” nın
önerileri doğrultusunda illerin özel durumları göz önünde tutularak İl Umumi
Hıfzıssıhha Kurullarınca alınacak kararlar ile kapsama alınacak diğer faaliyetlere
özgülenmiş olanların; il merkezinde seyahat izin kurullarından olmak üzere köylerde
muhtarlardan, ilçede Kaymakamlıklardan izin alarak il/ilçeler/köyler arası gidiş geliş
yapmasına izin verilmesine,


3. Başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin
sağlanmasında görevli olanların, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya
da işyeri sahiplerinin, il/ilçeler/köyler arası intikalini sağlamak amacıyla kullanacakları
minibüs gibi toplu taşıma araçlarının seferlerinin öğleden önce ve öğleden sonra en fazla
ikişer sefer olacak şekilde planlanmasına, istisnai durumlarda ve gerekli hallerde ek
talep olması halinde taleplerin kaymakamlıklarca değerlendirilmesine,


4. Büyükşehir statüsündeki 30 ilimiz (Adana, Ankara, Antalya, Aydın, Balıkesir, Bursa,
Denizli, Diyarbakır, Erzurum, Eskişehir, Gaziantep, Hatay, İstanbul, İzmir,
Kahramanmaraş, Kayseri, Kocaeli, Konya, Malatya, Manisa, Mardin, Mersin, Muğla,
Ordu, Sakarya, Samsun, Şanlıurfa, Tekirdağ, Trabzon, Van) ile Zonguldak ili için
geçerli olan 03 Nisan 2020 Cuma günü saat 24.00’ten itibaren 15 gün süreyle kara, hava,
deniz yolu ile (toplu ulaşım aracı, özel araç ve yaya vb.) yapılacak tüm giriş çıkışların
geçici olarak durdurulması sebebiyle;

a) İlimizden anılan illere yazıda belirtilen amaçlarla (Temel ihtiyaç (gıda/temizlik
vb.) malzemeleri ile ilaç ve tıbbi malzemeler başta olmak üzere tüm ticari
faaliyetlerin sürekliliği için gerekli olan ürün ve/veya malzemelerin lojistiği,
üretimi ve naklinde yurt içi ve dışı taşımacılık kapsamında görevli olanlar ve
araçları; malın cinsi, teslimat yeri/alıcı adresi, teslimat tarihini gösteren taşıma
irsaliyesi, teslimat makbuz veya fatura vb. belgeler ile giriş/çıkış
yapabileceklerinden bu amaç ve görevlerle) gidecek kişilerin seyahatleri
süresince, değişim sürelerine uyarak maske takmasına, temas gerektirdiği
durumlarda sosyal mesafeye uymalarına, giriş amacını gösteren belgeler ile 72
saat sonrasına kadar teslim ilinden ayrılarak ilk çıkış ili olan ilimize dönmesine,

b) İkameti ilimizde olup yukarıda anılan illerimizde zorunlu kamu hizmeti nedeninin
parçası durumundaki bedelli askerlik görevinin ifası nedeniyle bulunan ve terhis
olması durumunda bu illerimizden ayrılmalarında bir sakınca olmayan, fakat toplu
ulaşım seferleri iptal edildiği için bu vatandaşlarımızı özel araç ile almak için
gidecek bir kişinin; ilimizden ayrılmasına, bedelliden terhis olanın bulunduğu ile
girmesine, en kısa sürede ilimize geri dönmeleri kaydı ile izin verilmesine,

c) Bu illerimizde Covid-19 hastalığı sebebi dışında vefat eden vatandaşlarımızın
cenazelerinin cenaze aracı veya ambulans ile ilimize girişine izin verilmesine, bu
kapsamda izin verilecek maksimum sayının 4 kişi ile sınırlı olmasına,

d) Yukarıda anılan genelgenin A bölümün 3/f maddesi gereğince giriş/çıkışları
sınırlandırılan illerimize ticari sözleşme imzalamak gibi ticari faaliyetin devamı
niteliğindeki giriş çıkışlara izin verilmesine,

5. Pandemi tedbirleri kapsamında; il ve ilçelerimizde pazar yeri, market ve toplu olarak
çalışılan işyerlerine vatandaşlarımızın ve çalışanların maske ile girmelerine, maske
takma zorunluluğunun pazarlarda ve tüm işyerlerin satıcılar için de geçerli olmasına,

6. Topluluk oluşturması muhtemel alanlardan olduğu ve bulaşın daha hızlı olabileceği
öngörülen, İl merkezinde, ilçe ve beldelerde haftanın belirli günlerinde (örn: pazartesi
günü il merkezi pazaryeri, cumartesi günleri Gerede ilçesi pazaryeri gibi) kurulan açık
ve kapalı pazaryerlerinin, o gün için hal manavları da dahil olmak üzere, 15 gün süreyle
kapatılmasına, vatandaşlarımızın ihtiyaçlarının karşılanması için ilde Bolu Belediyesi
ve ilçelerde kaymakamlık ve belediyelerce gerekli tedariğin karşılanması için
önlemlerin alınmasına, bu anlamda market ve manavların aynı kurumlar tarafından
bilgilendirilerek ihtiyaca göre tedarik sağlamalarına zemin hazırlanmasına, süregelen
belirlenmiş pazar kurulum günlerinin dışında hal manavlarının açık olmasına, bu süreçte
sosyal izolasyonun ve hijyen kurallarının uygulamasının belediye zabıtalarınca
sağlanarak kontrol edilmesine, Ticaret il Müdürlüğünce ve diğer ilgili kurumlar
tarafından il genelinde fiyat kontrollerini arttırarak sürdürmelerine,

7. İl ve ilçelerimizde meydanlarda sokak ve caddelerde; vatandaşlarımızın sosyal mesafeyi
gözetmeden iki kişi veya daha fazla, toplu olarak yürümelerine veya bulunmalarına izin
verilmemesine, yan yana yürüyen vatandaşlarımızın ise yine sosyal mesafeyi gözeterek
yürümeleri konusunda uyarılmasına,

8. Sosyal hareketliliği azaltmak suretiyle pandemi yayılım hızını düşürmek için alınan
tedbirler kapsamında, İlimizin en işlek caddelerinden olan İzzet Baysal Caddesi,
Cumhuriyet Caddesi gibi yayaların daha fazla bulunduğu yerlerde, kolluk kuvvetleri ve
belediye zabıtası marifetiyle caddelerin başlangıç ve sonlarında personel, yine cadde
boyunca devriye bulundurularak denetlemek suretiyle, yürüyüş gezinti vb amaçlı giriş
ve çıkışların 15 gün süreyle durdurulmasına, sadece zorunlu (şahsen günlük takip
edilmesi gerekli işlerinin takibi ve ihtiyaçlarının karşılanması gibi) işi olanların giriş
çıkış yapmasına müsaade edilmesine, giriş çıkış yapanların mutlaka maske takmalarının
sağlanmasına, Sağlık Müdürlüğünce ilgili kurumlarla koordineli olarak caddelerin iki
ucunda ateş ölçer cihazların bulundurulmasına ve kullanılmasına,

9. Belediyelerce, özellikle işlek caddelerde uygulanmak üzere “sosyal mesafeye uyunuz”
anlamına gelecek yazılar ve uyarı işaretlerinin cadde zeminine işlemesine,

10. Milli Eğitim Müdürlüğü ile Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü’ne bağlı
okullar, kreşler ve gündüz bakımevleri her ne kadar tatil olsa da; pandemi süresince,
okullarda öğretmenler, öğrenciler ve veliler arasında iletişim kurmak için kullanılan her
türlü iletişim aracı (sms, whatsapp grupları vb programlar) vasıtasıyla, ailelerinin; 20
yaş altında bulunan aile üyelerinin dışarı çıkışlarına engel olmaları için uyarıcı
mesajların iletilmesine, koronavirüs tedbirleriyle ilgili bilgilendirme paylaşımlarının
yapılmasına,
11. Sosyal hareketliliği azaltmak, pandemi yayılım hızını düşürebilmek için başta sağlık ve güvenlik olmak üzere kamu görevi ve hizmetinin sürekliliğinin sağlanmasında görevli
olanların, çalışma hayatı içerisinde yer alan yönetici, çalışan ya da işyeri sahiplerinin
hususi ve kamu araçları istisna olmak üzere;15 gün süreyle trafiğe çıkan araçların
05.04.2020 tarih saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı tek sayı ile biten araçların,
06.04.2020 tarihi saat 00.00 itibariyle plakasının son rakamı çift sayı ile biten araçların
bunu takip eden ardışık günlerde aynı şekilde (tek sayılı günlerde plakası tek sayıda olan
araçların, çift sayılı günlerde ise plakası çift sayılı olan araçların) olmak üzere trafiğe
çıkış izni verilmesine,

12. Sosyal hareketliliği azaltarak bulaşın oluşmasını engellemek amacıyla, Tarım
Müdürlüklerinden alınacak belge ile ispat edilmiş olmak kaydıyla tarım/hayvancılıkla
uğraşan vatandaşlarımız istisna olmak üzere, 15 gün süreyle ilimizde bulunan yaylalara
gidiş gelişlerin ve yine yaylalarda ikametin durdurulmasına,

13. Paniğe sebep olmadan sosyal duyarlılığı geliştirebilmek için tüm üyelerimizin hassas
bir şekilde çalışmalarına, özellikle güvenlik kuvvetlerimizin ve belediyelerin araçları ve
hoparlörleri vasıtasıyla, İl Müftülüğünce de cami hoparlörlerinden öğlen ve ikindi
ezanlarını müteakip, 65 yaş üstü ve 20 yaş altı vatandaşlarımızın hiçbir şekilde
dışarıya çıkmamaları, 20-65 yaş aralığında bulunan vatandaşlarımızın ise mecbur
kalmadıkça dışarı çıkmayarak evlerinde kalmaları, zorunlu olarak dışarı çıkacak
vatandaşlarımızın maske takarak tedbir alması ve sosyal mesafe kuralına uymasına dair
anonslar yapılmasına, yapılacak ilanların içeriğinin Sağlık Müdürlüğünce diğer ilgili
kurumlar ile koordineli olarak belirlenmesine,
Yukarıda belirtilen tedbirlere ilişkin Mülki İdare Amirleri tarafından il/ilçe belediyeleri
ile işbirliği içinde ilgili Mevzuat Hükümleri çerçevesinde gerekli çalışmaların/tedbirlerin
ivedilikle planlanması/uygulanması ve ilgili kişi ve kurumların yetkili makamlarca
verilecek görev ve talimatlara titizlikle uyulmasına, uygulamada herhangi bir aksaklığa
meydan verilmemesine...